Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
6 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ZWERFVUILACTIE HERZELE: FACTUUR VOOR DE INDUSTRIE

vzw ’t Uilekot kan zich vinden in deze actie en haar bedoelingen maar wil deze actie aangrijpen om erop te wijzen dat het gemeentebestuur van Herzele en ook de verpakkingsindustrie haar verantwoordelijkheid moet opnemen.

Zwerfvuil is een probleem voor elke gemeente en dus ook voor Herzele.

Opruimacties zorgen, zij het waarschijnlijk tijdelijk, voor een proper straatbeeld en moeten de bevolking bewust maken van het probleem. De hoeveelheid opgeruimd afval “uitstallen” maakt het probleem nog meer zichtbaar dan het al is. Daarmee is de kous echter niet af. Het kan niet de bedoeling om elk jaar opnieuw een zwerfvuilactie te doen als alleenstaande actie. We dweilen liever niet met de kraan open.

Natuurlijk moet in eerste instantie elke inwoner haar/zijn verantwoordelijkheid opnemen en het afval achterlaten waar het mag en moet. Daarnaast moet het gemeentelijk afvalbeleid ervoor zorgen dat de bevolking continu geïnformeerd en bewust gemaakt wordt van het afvalprobleem en het zwerfvuil in het bijzonder. Het afvalbeleid bij het aantreden van dit gemeentebestuur beperkte zich tot adhoc acties o.a. de aankoop van blikvangers die nooit allemaal geplaatst zijn, omdat deze “basketringen” eerder problemen veroorzaakten dan ze op te lossen. Verder werd er enkel op de prijs gespeeld…dure vuilzakken, betalen voor GFTbakken. Het afvalpreventieplan, opgesteld door de gemeenteraad, wordt pas de laatste jaren en dan nog zeer traag uitgevoerd.

Verrassend genoeg zijn de Herzeelse afvalcijfers uitstekend. De gemeente moet echter niet te snel op haar lauweren rusten. Sluikstorten, zwerfvuil en zeker sluikstoken zijn niet in deze cijfers opgenomen. Studies uit binnen- en buitenland bewijzen ook dat om op lange termijn goede resultaten te halen of te behouden, prijszetting steeds gecombineerd moeten worden met een doorgedreven bewustmaking.

vzw ’t Uilekot vraagt van het gemeentebestuur een continue en consequente aandacht voor afvalpreventie met o.a. het wegnemen van de blikvangers, een snelle uitvoering van het preventieplan, meer aandacht en centen voor preventieacties. We vragen ook dat de gemeente in haar afvalpreventiebeleid een meer eigen koers uitzet, los van ILVA. Huis aan huis ophaling van PMD en “pampers” moeten kritisch bekeken worden en eventueel afgeschaft, want ze werken preventie tegen.

Als zwerfvuil ieders verantwoordelijkheid is, dan ook van de producenten. Zwerfvuil bestaat voor meer dan 50% uit (wegwerp)verpakkingsmateriaal. Sensibiliseren van de bevolking, gemeentelijke acties zoals belastingen op drankautomaten, handhaving (boetes)…het is nodig, maar het blijft een deel van de oplossing. De producent van de verpakking moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dit gaat verder dan vierkleurenbrochures die uitleggen waarom plastic zakjes niet in de PMD zak mogen. De problemen moeten aan de bron aangepakt worden. Taksen op winkelzakjes, statiegeld op wegwerpverpakkingen …het zijn maatregelen die in Ierland en Duitsland succesvol waren. Deze afvalstromen werden daar drooggelegd, het zwerfvuilprobleem werd grotendeels opgelost.

vzw ’t Uilekot wil de milieuraad en het gemeentebestuur vragen om deze maatregelen bij de hogere overheden te bepleiten en dit ondanks de tegenkanting van distributie en verpakkingsindustrie. Verder vraagt zijn aan milieuraad en gemeentebestuur om alvast een gedeelte van de factuur van de zwerfvuilactie door te sturen naar de federatie van de verpakkingsindustrie zodat zij nu reeds een deel van de lasten effectief dragen.

Piet De Baere

Gepubliceerd door: 

Tags: