Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

HERZELE: AN INCONVENIENT TRUTH INSPIREERT GEMEENTE

De film 'An Inconvenient Truth', waarin de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore wijst op de opwarming van de aarde, heeft politiek België blijkbaar wakkergeschud. De verzamelde Wetstraat ging eind vorig jaar samen naar de bioscoop om de pakkende film te bekijken en de strijd tegen de opwarming van de aarde werd door de regering en de democratische politieke partijen tot een belangrijke prioriteit gebombardeerd.

De film is een belangrijke katalysator. 'An Inconvenient Truth' luidt niet enkel de alarmklok. Gore roept de kijkers op om zelf de strijd te voeren tegen de opwarming van de aarde en de mensen te overtuigen van de noodzaak van actie. Met het Kyoto-protocol werden de nare gevolgen van het broeikaseffect al erkend, maar de film zorgde samen met het lobbywerk van verschillende milieuorganisaties en de vreemde capriolen van het weer dat de opwarming ook in de Dorpsstraat een gespreksonderwerp werd.

Afgelopen vrijdag werd in De Steenoven de film geprojecteerd. Een initiatief van Natuurpunt, 't Uilekot en VELT. "Ook de gemeente Herzele heeft het initiatief gesteund", legt De Loor uit. "We hadden het plan opgevat om zelf een filmavond te organiseren, maar toen we hoorden dat verscheidene Herzeelse verenigingen al concrete plannen hadden, zijn we in hun project gestapt."

Inspanningen Herzele

Het paars gemeentebestuur is niet blind voor de problematiek. "Het blijft vooral bij kleine, symbolische acties", zegt De Loor. "Zo doofde de gemeente enkele weken geleden gedurende vijf minuten de lichten, nam het deel aan de Nacht van de Duisternis en de Dikke Truiendag."

Maar er zijn ook structurele maatregelen, benadrukt de sp.a-schepen. "Wij beschikken over een duurzaamheidsambtenaar. Op dit ogenblik brengt hij het energieverbruik bij de gemeente en het OCMW in kaart. Met die energieboekhouding kunnen we achterhalen welke gebouwen bijvoorbeeld dringend nood hebben aan een betere isolatie." De audit is nog niet helemaal klaar. De globale cijfers worden nu naar elk gebouw apart opgesplitst. De Loor noemt het rapport zeer belangrijk. "We hebben een nulmeting nodig, zodat we de toekomstige inspanningen kunnen vergelijken."

"Daarnaast willen we ook anticiperen", voegt De Loor er aan toe. "Zo moeten alle nieuwe infrastructuurprojecten van de gemeente een duurzaamheidstoets doorstaan."

Duurzaamheidspremie

Niet enkel de gemeente moet de strijd met de broeikasgassen aanbinden, ook de man of vrouw in de straat moet zijn gedrag veranderen. De verschillende beleidsniveaus voorzien in financiële steun, fiscale voordelen en informatie. Vooral op het vlak van bouwen of renovatie en de aankoop van wagens.

"De Vlaamse overheid keert nu al een renovatiepremie uit. We overwegen om als gemeente een aanvullende toelage te geven. Het staat nog niet helemaal op punt, maar zal binnenkort zeker ter sprake komen in de gemeenteraad", zegt De Loor. "Met die extra premie willen we de Herzelenaar aanzetten bij de renovatie van een woning gebruik te maken van duurzame materialen en te streven naar een energieëfficiënt gebouw."

"Ook bewustwording is belangrijk", gaat De Loor verder. "Dat gebeurt met sensibiliseringsacties, het uitbouwen van één loket waar de burgers met al hun vragen terechtkunnen en een nieuw natuurpark van 5,5 hectare."

Storende waarheid

De filmavond werd door professor Reinhardt Ceulemans van de Universiteit Antwerpen ingeleid. Hij toonde aan dat de CO2-waarden in de lucht die nu worden opgementen, abnormaal zijn en niet passen in de historische cyclus. "De CO2-stijging is duidelijk door de mens veroorzaakt. Op zich is het gas niet gevaarlijk want het is altijd al in onze atmosfeer aanwezig geweest, maar de plotse toename baart zorgen", zegt Ceulemans.

Aan de hand van klimaatmodellen gaf hij aan hoe de toekomst van de aarde er kan uitzien. "Elf van de laatste twaalf jaar behoren tot de warmste jaren sinds de meting van de temperatuur. Van 1906 tot 2005 steeg de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,74 graden Celsius. Tegen 2100 zal de temperatuur - zonder ingrijpende verandering van ons gedrag - met 1,1 à 6,4 graden toenemen, met alle gevolgen vandien voor natuur en weer".

Ceulemans vindt dat er voldoende bewijzen zijn van een opwarming van de aarde die door de mens is veroorzaakt. Hij stelt dat niet in vraag. "Paniek is uit den boze, maar we moeten wel de trend doen keren", besluit hij.

Nuttige websites

Luc Dries van de federale overheidsdienst Leefmilieu gaf nog een aantal praktische tips mee. "Belangrijke CO2-bronnen zijn transport, verwarming en de omvorming van energie in het huishouden (een TV aanzetten, en dergelijke meer). Met kleine gedragsveranderingen kan de CO2-uitstoot beperkt worden", weet hij. Hij gaf een aantal interessante websites mee:

Climatecrisis.net : de website van de film 'An Inconvenient Truth'.
Zuinigewagens.be : informatie over zuinige wagens en de fiscale voordelen voor sommige van die wagens
UnderECOconstruction.be : duurzaam bouwen
TopTen.be : de top tien van zuinige witgoedproducten
Energievreters.be : de zoektocht naar energievreters in een woning en een overzicht van het energieverbruik van nieuwe huishoudapparaten
Energiesparen.be : alles over rationeel energiegebruik, duurzaam bouwen en energiesubsidies
Premiezoeker.be : een overzicht van alle premies voor een woning

Gepubliceerd door: 

Tags: