Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
10 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

30 JAAR SCHOLIERENPARLEMENT: Z.O.-VLAANDEREN NAAR BRUSSEL

In de voormiddag werden de scholieren in groepen verdeeld. Een tweehonderdtal jongeren tussen 16 en 18 jaar in zes commissies. Politici en externe deskundigen begeleiden de commissiewerkzaamheden. De bedoeling was om de ontwerpteksten te bespreken en voorstellen van resolutie te formuleren. In de Kamer had men het over het gebruik/misbruik van religie. Zo onder meer over macht, wetenschap en berichtgeving. De commissievergadering in het Vlaams Parlement had men het over Religie in de samenleving. Besproken onderwerpen waren onderwijs, beeldvorming, en scheiding kerk/staat. Beleven van religie was het thema in de Senaat. Religieuze symbolen, extremisme, samenleven.

Twee commissies buigen zich telkens over eenzelfde vraag. De vragen zijn gebaseerd op het denk - en discussiewerk van de jongeren tijdens de zitting uit de rol. Er worden aanbevelingen opgesteld en acties bedacht. In de Senaat waren de voorstellen onder andere dat er meer aan positieve beeldvorming moet gedaan worden. Dit onder andere door overbodige gegevens in het nieuws (vb Vreemdeling overvalt…) achterwege te laten, door meer positieve zaken te benadrukken in het nieuws (vb vrijgevigheid tijdens Ramadan) in plaats van steeds de nadruk te leggen op extremisme. Ook niet-blanken zouden een programma moeten presenteren op tv.

Een ander punt was dat macht ingeperkt zou moeten worden. Belangrijke gegevens hierbij zijn participatieve democratie en permanente afzetbaarheid. Waar ze het ook over hadden is hoe je het best informatie

kan verschaffen. Ze stelden onder andere voor dat alle kranten samen (verschillende standpunten) een informerende brochure over religies schrijven en als gratis bijlage bij kranten uitgeeft. Jammer hier was dat er geen tijd was voor een deftige discussie. Onder de middag werden er allerlei activiteiten gepland in het Warandepark. Er stonden allerlei standjes van organisaties.

Zo onder andere van Oxfam. Je kon er ook de Oxfam -producten kopen. Alle organisaties op de infomarkt waren organisaties die iets te betekenen hebben voor de rechten van het kind. Voor de enthousiastelingen die hun lunchpauze liever invullen met zakelijke aangelegenheden, waren er politiekers aanwezig waarmee je een babbeltje kon slaan. Er was randanimatie door twee sympathieke pipo’s van straattheater Jeuk. Om helemaal te ontspannen was er een reuzebergkussen waarin je helemaal kon wegzakken.

PLENAIRE

Na de ontspanning nam de preplenaire en de plenaire zitting plaats. De voorzitter trachtte dit zorgvuldig uit te leggen, maar jammer genoeg poogde zijn micro niet mee te werken. Waardoor alles zowat de mist in ging. Ook van Herman De Croo zijn inmenging heb ik bitter weinig verstaan. Jammer, wie weet had die man wel eens iets zinnigs te vertellen. Tijdens de preplenaire zitting werden de fracties samengesteld. Elke fractie koos een voorman/vrouw die het voorstel in de plenaire zitting aan de andere fracties zou voorleggen.Tenslotte werd over de ontwerpresoluties van de commissies gestemd. De suggesties werden op een postkaart geschreven en rechtstreeks aan de eerste minister overhandigd. Na deze zittingen was er nog een receptie . Even energie opladen voor de ultieme slotzitting…

ULTIEME SLOTZITTING

Hier namen de deelnemers een rol op zich en leven ze zich daar volledig in in. De deelnemers waren vroegere en huidige begeleiders, vroegere en huidige deelnemers aan het Scholierenparlement, Globelink - vrijwilligers, ex-medewerkers, partners en sympathisanten van Globelink. Alle aanwezigen kropen in de huid van Belgische politici en middenveldorganisaties.  Het thema was “de jeugd van tegenwoordig en hoe die over de huidige Noord - Zuid problematiek denkt Het begon direct goed, aangezien na de eerste vijf minuten de delegatie van Zuid-Oost-Vlaanderen (in de rol van 11.11.11) al eiste dat de Coca Cola Company - fractie de halfronde zou verlaten.

In deze zitting in de rol stelde The Global Society voor dat ieder kind tussen 6 en 18 jaar voortaan een basisinkomen zou moeten ontvangen. In het Noorden zou dit tot voordeel hebben dat ieder kind met dezelfde kansen start in een steeds duurder wordende consumptiemaatschappij. In het Zuiden zou het doeltreffend zijn tegen kinderarbeid. Nu kwam er meteen negatieve repliek op het voorstel. Jongeren uit Peru waren tegen het illegaal maken van kinderarbeid. Zij werken reeds van kinds af en doen dit allerminst tegen hun zin.

Ze beweren hier veel te leren zoals sociale en zakelijke vaardigheden, en zo hun familie uit de armoede te kunnen houden. De rol van deze jongeren werd op zich genomen door onder andere Els Keytsman en Bert Anciaux. De 11.11.11-fractie stelde voor om het project te financieren via een belasting op het vermogen van de 10% rijkste mensen. Zijn volledig voorstander van de Tobin Tax. Dit houdt in dan men via een (kleine) belasting op speculatieve kapitaalbewegingen geld gaat genereren dat dan gebruikt kan worden om de ergste noden in de Derde Wereld in te vullen. De Bank-afgevaardigden merkten op dat geld rondstrooien niet vanzelfsprekend welvaart met zich meebrengt.  Een andere inbreng was dat het grote probleem bij de overbevolking ligt. Dat je dit dus beter kan aanpakken bij de oorsprong door condooms uit te delen. Onder het moto “beter voorkomen dan genezen”. Een belangrijke vraag die gesteld werd door de delegatie Afrikanen, is “Wat doe je met niet-geregistreerde kinderen?” Uiteindelijk werd het voorstel verworpen.

VERJAARDAGSRECEPTIE

Aangezien het Scholierenparlement 30 jaar bestaat, was er natuurlijk een reden om te feesten. Deelnemers en andere parlementariërs van vroeger en nu hieven samen het glas op deze bijzondere verjaardag. Dit onder andere op het feit dat de documentaire - DVD ’1977-2007’ werd voorgesteld. Een aantal mensen werden in de bloemetjes gezet. Hieronder ook Filip De Bodt. Meneer is immers “De Langste Voorzitter”. Hoera! En neen, niet alleen letterlijk. Filip behoort intussen tot de oude garde, en draait er als begeleider al het langst mee. Ook een reden om te klinken was dat het Scholierenparlement van naam verandert. Het schijnt tegenwoordig een must te zijn om geregeld eens van naam te veranderen. Vanaf nu spreken we van “KRAS”.

 

Gepubliceerd door: 

Tags: