Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

GAS-boetes in Herzele/Zottegem/Sint-Lievens-Houtem: Absurdistan

Vandaag staat de bespreking van het nieuwe GAS-reglement op de dagorde van onze gemeenteraad. Sinds 2006 hadden we al zo een reglement. Herzele was er tevreden van: er werd niet overdreven in het opsommen van onnozelheden. We hadden een niet al te uitgebreid reglement en er kwamen ook weinig klachten binnen. Een paar gevallen per jaar, meestal opgelost door onderhandelingen of bemiddeling zoals dat heet.

Hier ligt nu een nieuwe reglement, dat naar verluidt niet ernstig werd besproken op de politieraad. De gevolgen zijn duidelijk: een vaag reglement met storende fouten. Als dit de basis moet zijn, dan hebben we er beter geen.

Bijna alle middenveldbewegingen (van de Gezinsbond tot de jongeren) spraken zich uit tegen de verlaging van de strafbare leeftijd van 16 naar 14 jaar? LEEF! is er tegen dat men in Herzele de grens laat zakken.

Dit reglement moet opnieuw zes jaar dienstig zijn, dus het loont de moeite om er degelijk naar te kijken. Een slecht reglement zou ons immers opzadelen met onduidelijkheden en vooral veel conflicten.

Concrete voorstellen tot verandering:

 • Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een algemene inleiding. Dit hoort eerder thuis in een artikel, maar zeker niet in een reglement. Schrappen dus
 • Art. 2: Wie een vergunning krijgt voor iets mag daarmee het algemeen belang niet schaden. Dat staat meestal in de vergunning zelf: schrappen
 • Art. 3: Elk geluid dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden. Wat een zin. Dat men lawaai bestrijdt, dat is in orde, maar elk geluid dat zonder noodzaak etc. Hoe ver zet men de deur open? Wil men burenruzies stimuleren? Schrappen of geluid bepalen via db of de term lawaai hanteren. Staan daar andere regels op? Zoja, gewoon schrappen.
 • Art. 3: Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Wat bedoelt men hiermee? Er zijn toch vormen van bewijs die niet kunnen volgens het wetboek?
 • Art. 5: niet-elektronisch versterkte muziek: behoudens machtiging van het gemeentebestuur zijn deze muziekactiviteiten in de openbare ruimte verboden. Akoestische gitaar of fluit spelen in je tuin: verboden? Schrappen!
 • Art. 7: geluidsversterkende hulpmiddelen om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten mits machtiging van de burgemeester in de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 18 uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 8 tot 21 uur. Er is de wetgeving op nachtlawaai. Gedaan met de ijskarretjes? 18 uur, dat is toch geen tijd om de straten al stil te houden? Voorstel: overal 21 uur.
 • Art. 10: luchtdrukkanonnen: Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19 en 6 uur. Hier gelden dan weer andere regels? Gelijkschakelen met de andere of je krijgt een kakafonie van regels?
 • Art.11: zwerfvuil: Het is verboden om voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen, tuinen en besloten erven, zowel op openbare als op private domeinen, te bevuilen. Tekstcorrectie: andermans voertuigen en co, of gaat men ook controleren hoe proper iemands fiets of auto is?
 • Art. 14: plassen. Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg, te plassen of zich te ontlasten. Akkoord voor de openbare weg, maar ook gewoon zichtbaar vanop de openbare weg? Hoever trekt men dat? Gaat men dan overal voldoende toiletten voorzien?
 • Art. 15: aanplakkingen: verboden behoudens de schriftelijke toestemming van het College van B&S. Dus als je op de paar voorziene borden van de gemeente gaat aanplakken, moet je toestemming vragen? Gaat de gemeente dan borden zetten? Anders moet dat eerste luik weg.
 • Art. 17: Het is verboden rook, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen. Goed idee om rook en co te verbieden…maar hoe verbied je een geur? Wat is hinderen? Schrappen of herformuleren wegens te vaag.
 • Art. 18:  Idem
 • Art. 22: De eigenaars, huurders of gebruikers van een eigendom dienen er voor te zorgen dat de op deze eigendom groeiende planten of bomen het gebruik van de openbare weg of gedeelte ervan, niet belemmert. Een begrijpelijk artikel, maar hoe gaan we dat toepassen? Hoe vermijden dan dat de gemeente zelf een GAS-boete krijgt voor de bomen in Arestraat vb. die niet gesnoeid worden en waar de fietser voortdurende ‘kopken duik’ mag doen?
 • Art. 25: Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien.  Wie herinnert zich niet de hilarische discussie in Antwerpen rond het verbieden van sneeuwballen gooien. Mss. gooien schrappen? Storten is genoeg.
 • Art. 25: Behoudens schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur is het verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. Een brief van de burgemeester voor je gaat schaatsen? Dat hadden ze ons eens moeten zeggen!
 •  Art. 27:  Het is verboden te zwemmen in de openbare vijvers. Vinden we dat dit echt moet?
 • Art. 29: Kermissen, circussen, markten en beurzen kunnen enkel worden gehouden mits een voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur en mits naleving van de vergunningsvoorwaarden. Moet zoiets in een reglement en beboet worden? Ik heb nog nooit iemand zien een kermis organiseren op zijn eentje. En als hij/zij dat doet is er sowieso de regeling rond nachtlawaai. Moet dit ook bij beurzen? Moet dit in een GAS?
 • Art.32: Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden. Is dat niet wiedes? De vorige bepalingen in die paragraaf zeggen dat al.
 • Art. 35: De organisatie van manifestaties en andere activiteiten op de openbare of in de open lucht, is onderworpen aan een machtiging van het gemeentebestuur.   De aanvraag moet schriftelijk en minstens 3 maanden voor de geplande datum ingediend worden. Dit stond er vroeger ook al in. Alles drie maanden op voorhand aanvragen is gewoon onhaalbaar. Wat met actualiteit gebonden onderwerpen? Schrappen.
 • Art. 37: Vuur maken in open lucht is - behoudens enkele uitzonderingen zoals BBQ-toestel, droog onbehandeld hout, bosbeheer, landbouwbedrijfsvoering, sfeerverwarming, e.a. – niet toegelaten.  Wat staat die en andere daar te doen? Moet er nog iets bij? Of moet e.a. weg?
 • Art. 49: Feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits niemand gewond of geslagen werd en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, zijn verboden; in het bijzonder het opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. Komt uit het strafwetboek. Kan men dit wat duidelijker omschrijven?
 • Art. 51: De burgemeester kan, in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich meebrengen, beslissen over te gaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal hernieuwbaar, jegens de dader of de daders van deze gedragingen. Graag in mensentaal herschrijven.
 • Hoofdstuk 5: lokale bemiddeling: Lokale bemiddeling kan worden voorgesteld als alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete. In onze gemeente was het zo dat er ALTIJD eerst bemiddeling kwam. Nu we dit uit handen gegeven hebben is onze enige manier om dit te bewerkstellingen het reglement op die manier schrijven. Dus: Alvorens tot geldboetes over te gaan zal in elk geval gekozen worden voor lokale bemiddeling.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek tot 30 november 2015 is 't Uilekot een kaartjesactie gestart. Wenst u deel te nemen? Hier kan u meer info vinden.

Tags: