Login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Bezwaarschrift bouwaanvraag N42

Op vrijdag 1 juli ging het dossier van de bouwvergunning rond de aanleg van een omleiding voor de N42 (Herzele, Steenhuize-Sint-Lievens-Esse) van start. De Vlaamse overheid bestuurt hier zeker niet behoorlijk en wil zijn spierballen even laten rollen. Zowel de Raad van State als de vrederechter moeten zich immers nog uitspreken over de onteigeningen. De kwestie van de aanleg van de weg duurt al dertig jaar. Telkens worden dezelfde argumenten ontwikkeld. In het kader van dit dossier steunt men dan ook grotendeels op achterhaald en verouderd materiaal:

- De zogezegde gestuurde bevraging die moet tonen dat er een nipte meerderheid is voor de weg dateert van 2001.  15 jaar later wonen een heel aantal nieuwe inwoners in het betrokken gebied. Het ging overigens niet om een echte bevraging, maar om een raadpleging van de bevolking in een strook van 1 kilometer rond het tracé. Die raadpleging moest volgens Herman De Croo toen “gebeuren op een gepaste wijze, ten einde de psychologische weerstand van de bevolking te breken.”

- Het milieueffectenrapport dateert van 2006 en werd via zijn actualisering nauwelijks en zeker onvoldoende aangepast: er worden maar twee mogelijke tracés besproken terwijl er in de eerste documenten drie waren. Het alternatief van de bewoners (een strook aanleggen voor fietsers en tractoren) wordt evenmin besproken. De berekening van de fijnstofwaarden is niet gedocumenteerd. 

- Er wordt in het dossier verwezen naar talrijke ongevallen. Eerst en vooral dient gezegd dat er sinds jaren geen cijfers beschikbaar zijn  over ongevallen. Ten tweede gebeuren er meer ongevallen op de reeds aangelegd nieuwe tracés van de N42. Ten derde zei minister Crevits op basis van een studie van de administratie dat er niet meer gevaarlijke punten zijn op de N42 dan op andere wegen: http://test.kopstukken.cdenv.be/nl/maar-twee-gevaarlijke-punten-langs-de-n42

-  De N42 wordt beschreven als een weg vol files. Volgens de verkeerscijfers liggen die evenwel niet hoger dan bij andere wegen. Er wordt ook geen norm aangegeven vanaf wanneer men overgaat tot de aanleg van nieuwe tracés.

Deze argumenten geven aan dat het om een achterhaald aanvraagdossier gaat dat niet strookt met de realiteit en dus slecht gemotiveerd is. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die wij in dit dossier willen naar voor brengen:

- Dit is geen vorm van duurzame ruimtelijke ordening naar de toekomst toe. De nieuwe N42 zorgt voor een verbinding tussen Nederland en Frankrijk via de Westerscheldetunnel en de vernieuwde R4. Op die manier ontlast men de autostrades en de ring rond Antwerpen. Oplossingen zijn te vinden in beter openbaar vervoer en een duurzame Antwerpse haven. De aanleg van deze weg is dan ook geen klein lokaal probleem maar een zaak met Vlaamse dimensie.

- Volgens een studie van professor Poesen e.a. behoort de N42 tot een gebied met risico op grondverschuivingen: https://www.lne.be/themas/bodem/grondverschuiving. Daar wordt met geen woord over gerept. De weg wordt aangelegd op minder dan honderd meter van huizen van de bewoners die met dit risico zullen geconfronteerd worden.

- De leefkwaliteit van tientallen mensen langs het tracé wordt bedreigd. Deze mensen hebben daar in tegenstelling tot anderen niet voor gekozen. Ze zijn niet gaan wonen langs het tracé van een bestaande weg.

- De weg wordt aangelegd in een landschappelijk waardevol gebied en raast langs twee kleinere natuurgebieden. Compensatie is hier niet mogelijk. Er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een aantal door de Rode Europese Lijst beschermde soorten als vuursalamander.

- De onteigeningsprocedures rond de aanleg van deze weg zijn niet eens afgerond. De vrederechter neemt pas begin oktober een besluit rond drie onteigeningen. Een aantal andere mensen kregen nog niet eens bezoek van de onteigeningscommissaris en worden al jaren aan het lijntje gehouden. Nu moet het plots snel gaan. De Vlaamse Regering doet daarmee niet aan behoorlijk bestuur en respecteert niet eens de gewettigde mogelijkheden van de bewoners om voor hun zaak op te komen.

Bezwaarschriften

Ook 't Uilekot roept iedereen op om een bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van en te Herzele. Dit kan een persoonlijk en zelf gemotiveerd bezwaarschrift zijn of één dat al is opgesteld. Een voorbeeld hiervan is hier te downloaden onder de rubriek actiemateriaal van de website van Climaxi vzw. Indien gewenst kan hier ook nog een eigen motivatie aan toegevoegd worden. De bezwaarschriften moeten ten laatste op vrijdag 29 juli 2016 arriveren op de Gemeente Herzele, Markt 20, 9550 Herzele.

Filip De Bodt

Tags: