Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
4 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

HERZELE: WINDMOLENPLAN SLECHT ONTHAALD

Grote baas Filip Vermeulen: "Ik wandelde veel door Herzele, dat is misschien jullie pech, en had plots het idee, Herzele is een windmolengemeente en daar moet ik een steentje toe bijdragen.”

Vermeulen zou later op de avond nog méér van dergelijke uitblinkers op het programma zetten, diende regelmatig door zijn medewerkers gecorrigeerd te worden én diende zelfs wijs gemaakt te worden dat een micro bij je mond hoort en niet ergens halvewege je buik.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft zoekzones geïnstalleerd voor windenergie, maar dat hoeft men, zich niet aan te trekken, stelden de initiatiefnemers:”Men moet die zaken toch versoepelen of we halen nooit de Europese energiedoelstellingen. Wij hebben bovendien tijd en het recht om een project meerdere keren in te dienen tot het goegekeurd wordt”

De nadelen wegen niet op tegen de voordelen, stelde men. Er is slagschaduw tot op een driehonderd meter, maar de mensen worden er voor vergoed en het geluid ligt niet hoger dan dat van populieren die ruisen. Men vergeet dan wel te zeggen dat het om een totaal ander geluid gaat.

Vertegenwoordigers van Natuurpunt, vzw ‘t Uilekot en buurtbewoners argumenteerden dat het landschap hierdoor onherroepelijk naar de verdoemenis gaat: “In de wetgeving wordt gesteld dat molens moeten ingeplant worden in de omgeving van infrastructuur, industrieterreinen enz...langs wegen, autostrades, maar niet in de laatste open kouter landschappen.”

De firma voorziet ook wat lekkers en wil de bevolking bij de turbines betrekken: “We zouden een coöperatieve kunnen oprichten samen met de gemeente of de bevolking, we kunnen de plaatselijke verenigingen steunen, aan natuurontwikkeling doen, één molen aan een intercommunale schenken enz…”

Een honderdtal mensen woonde de infoavond bij. Een ruime meerderheid klantte zich tegen het project. Een aantal grondeigenaren, die in het projectgebied liggen waaraan de firma vergoedingen uitkeert a rato van 3% van de omzet, waren voor.

Mekwaardig was de tussenkomst van Christophe Deprez: “Ik werk voor Ecopower en wij hebben Herzele al bestudeerd op vlak van inplanting van windmolens. Volgens ons is het Noorden de dicht bevolkt en het Zuiden te ongerept. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat windmolens in Herzele niet wenselijk zijn én ook niet vergunbaar.”

Een Electrawinds vertegenwoordiger was dezelf-de mening toegedaan.

Enervest wil voet bij stuk houden en binnenkort een bouwaanvraag indienen: “Wij worden in Herzele immers niet gehinderd door Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordeningen, die men elders wel heeft.” Dat viel in elk geval in de oren van LEEF!.

Filip De Bodt: “Wij gaan op de gemeenteraad van Herzele woensdag a.s. voorstellen dat er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening komt die groot– en middelschalige molens beperkt tot de zones van het Provinciaal windplan en die zijn er niet!”

CD&V was ter plaatse met vier vertegenwoordigers maar wilde nog geen standpunt innemen.

LEEF! Wil wel dat de gemeente een alternatief plan maakt om de Europese doelstellingen te halen: “De doelstelling moet in Herzele als een absoluut minimum behaald worden maar we zien méér in zonne-energie en isolatie. Elke gemeente hoeft niet op alles in te zetten, maar we moeten de doelstellingen wel halen én als gemeente Herzele het voorbeeld geven!”

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 25 mei stelde LEEF! een bouwverordening voor die de bouw van windmolen uitsluit in Herzele. SPa schepen Jo De Loor had evenwel adviezen opgevraagd en kwam tot de constatie dat zoiets niet werkte: "Bouwverordeningen kunnen gaan over hoe iets er moet uitzien, maar dingen opdelen in zones waar iets wél of niet mag, dat is voor een Structuurplan of Ruimtelijk Uitvoeringsplan." Filip De Bodt stelde dan voor om het uitzicht van de molens proberen te bepalen door vb. de hoogte te beperken tot 15 meter.Rond dit voorstel wrdt bij de hogere overheden advies gevraagd. Alle politieke fracties stelden wel niet gediend te zijn met de komst van het windmolenpark.

Gepubliceerd door: 

Tags: