Onlangs las ik bij de ochtendkoffie en -humeur een onooglijk artikeltje in de Vooruit van 28.2.1889: ‘Het vredesverbond’. In Brussel werd in het kabinet van burgemeester Buls een vredesverbond opgericht.  Het initiatief kwam van Henri La Fontaine die het verbond oprichtte samen met een handvol stichters waaronder Edward Anseele (jarenlang kopstuk van het Belgische socialisme), Karel Buls (liberaal burgemeester van Brussel en voorstander van een tweetalig België), Albert Nyssens (prof KUL, katholiek parlementslid en voorzitter van de Belgische associatie voor een sociale economie), Emile De Laveleye (progressief liberaal), Emile Van Der Velde (auteur van het charter van Quaregnon en later voorzitter van de tweede internationale). Henri La Fontaine werd de eerste voorzitter van dit in facto pluralistisch verbond.

In 1891 was het vredesverbond vertegenwoordigd op het oprichtingscongres van het Internationaal Instituut voor de Vrede.

In het verlengde daarvan was Emile De Laveleye ook medestichter van het Instituut voor Internationaal recht te Gent.  Dit instituut kreeg de Nobelprijs voor de vrede in 1904.

Henri La Fontaine (socialist) krijgt in 1913 de Nobelprijs voor de vrede. Hij was voorzitter van Internationaal Instituut voor de Vrede, Belgisch vertegenwoordiger op de vredesconferentie van Parijs in 1919 en vertegenwoordigde België op de eerste samenkomst van de Volkerenbond in 1920. 

In 1909 kreeg Auguste Beernaert (katholiek) op zijn beurt de Nobelprijs. Hij was heftig gekant tegen de uitbuiting en de slavernij van het Congolese volk, ijverde voor begrip tussen Walen en Vlamingen en was een internationaal en vooraanstaand pacifist. Hij vertegenwoordigde België op meerdere vredesconferenties.

Dominique Pire (Dominicaan) streefde naar meer begrip tussen de volkeren en de bestrijding van de armoede. In WO2 zette hij zich in voor de steun aan oorlogsvluchtelingen. We kennen hem echter vooral als stichter van Vredeseilanden. In 1958 werd hij de vierde Belg die de Nobelprijs voor de vrede kreeg.

Wim Thienpont

Bronnen:

Vooruit van 28.2.1889

Wikipedia