Steun ons

Lid en/of vrijwilliger worden

Wens je op de hoogte te blijven, ons tijdschrijft te ontvangen, ons financieel te steunen, … ?

Dit kan door langs te komen (spring binnen op ons secretariaat of in ons café (vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20u), door contact op te nemen met het secretariaat of door rechtstreeks over te schrijven op het rekeningnummer van vzw ’t Uilekot, Groenlaan 39 – 41, 9550 Herzele, met vermelding van soort lidmaatschap en naam persoon/personen.

Ons rekeningnummer bij VDK-bank is IBAN: BE63 8919 1400 1708

TARIEVEN:

Volwassenen: 25€/jaar

Jongere (tem 18 jaar) & sociaal tarief (bvb. werkloos, gepensioneerd,…): 15€

Gezinsgeld: 50€

Steunlidmaatschap: 50€ per jaar per individu

VOORDELEN:

* korting op nieuwe boeken (via EPO-uitgeverij en Beatrijs Boekhandel)

* korting op onze tweedehandsboeken

* korting op (bijna) al onze activiteiten

* 6 x per jaar ons tijdschrift ‘Uilenbulletijn’ in de brievenbus en/of digitale nieuwsbrief

* inspraak tijdens onze maandelijkse stuurgroep, Raad van Beheer, de jaarlijkse ledenvergadering, werkgroepen (zie hieronder), … Interesse om mee te werken of je rond een bepaald thema te engageren? Neem dan zeker contact op met Sarah, op het secretariaat. We brengen je dan op de hoogte van de volgende (werk)vergadering(en). Je kan ook vrijblijvend eens langskomen om nader kennis te maken met onze werking.

EXTRA STEUN:

Onze werking is grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. Dankzij de steun van leden, vrije giften, … kunnen wij onze financiële afhankelijkheid beperken en onze werking draaiende houden. Help ons en stort een grote of kleine bijdrage op het rekeningnummer van ’t Uilekot bij VDK-bank is IBAN: BE63 8919 1400 1708

Jouw bijdrage kan natuurlijke ook uit praktische hulp bestaan (zie ‘werkgroepen’).

WERKGROEPEN:

Je kan je praktisch en/of inhoudelijk engageren in verschillende werkgroepen binnen onze werking:

Eco&Fairwinkel, Climaxi Zuid-O.Vl, de Boekenwerkgroep, de Lezen in de Lente-werkgroep, de maandelijkse stuurgroep en/of Raad van Beheer (voor de leden), onze barwerking, praktisch werk op onze bureau, redactie van onze website en/of ons maandelijks tijdschrift Uilenbulletijn, tuinwerk, kuiswerk, …

Meer info of interesse? Laat het hier weten aan Sarah en we bezorgen jou meer info. Of spring vanaf 20u op vrijdag – of zaterdagavond eens binnen in het café van ‘t Uilekot.

SERVICE:

· Verhuur zolder, ruimtes en café van ‘t Uilekot aan individuen of verenigingen voor vergaderingen, feestjes, tentoonstellingen, …

· Verhuur video-tv, projectiescherm, beamer (overheadprojector), handcamera, badgemachine, megafoon, laptop met finalcutprogramma, …

-> Prijzen en info zijn op te vragen aan het secretariaat: geef een seintje hier.

GROOTVERBRUIK KLETTERBIER

Koop ons kLetterbier, ’t is lekker en blond. Te bestellen via het contactformulier of door langs te komen in de Eco&Fairwinkel (Groenlaan 39, te Herzele).

4€ per fles (of 3€ per fles vanaf 30 grote flessen) van 0,75L en 1.50€ van flesjes van 0,33L.

Santé!

FACEBOOK:

Je kan ons ook op Facebook vinden: de groep ’t Uilekot en de pagina vzw ’t Uilekot en onze pagina ‘Lezen in de Lente‘.