In het gehucht D’Hoppe woedde rond de eeuwwisseling een hevige strijd tussen de familie Fort en flink wat bewoners. Die werden ook gesteund door vzw ’t Uilekot, Milieufront Omer Wattez en anderen. Het sterk vervuilende stort werd gesloten en de buiten proportie gegroeide ontginning van zavelputten ging eveneens dicht. Jaren later probeert de familie allerhande initiatieven uit de grond te stampen om opnieuw centen te verdienen op de kap van het gehucht. Climaxi vzw ondersteunt momenteel ook de buurt in haar verzet.

De Waalse Regering besliste onlangs om 13 miljoen uit te trekken voor de sanering van het stort. De vroegere stortfirma werd nochtans opgeslorpt door de Immobilière de Collines. De uitbater liet zich onvermogend verklaren en wentelde op die manier de kosten van de sanering af op de gemeenschap. Die sanering is dringend noodzakelijk: recente rapporten van de Waalse saneringsfirma Spaque wijzen uit dat het grondwater (dat richting Vloesberg stroomt) vergiftigd is door zware metalen en absoluut hoge concentraties Tetrahydrofuraan (een soort ether).

De uitbaters weten evenwel van geen ophouden. Twee jaar geleden vroegen ze een vergunning voor het uitbaten van een wolvenpark: wolven in kooien zouden het centrum worden van een vakantiedorp met een uitgebreide parking. De Waalse Regering weigerde de vergunning, na breed protest, honderden bezwaarschriften en een betoging met vierhonderd mensen.

Daarop vroegen de uitbaters de regularisering van de paardenmanège die illegaal op de site staat. De overtredingen werden in de jaren negentig al opgemerkt door de Raad van State. Om het geheel wat te kunnen inpassen in de omgeving, die grotendeels beschermd is als Europees Natura 2000 gebied, probeerde men de mensen wijs te maken dat men die paarden gaat gebruiken om op ambachtelijke wijze het eigen bos te onderhouden en er gekapte bomen uit te sleuren. Deze aanvraag stuitte ook op tientallen bezwaren en is nog in behandeling bij het Waalse Gewest, die ondertussen ook een reeks volières afkeurde in de tuin van Fort.

Zoon Tony Fort probeert ondertussen de bevolking murw te slaan door de buren lastig te vallen en de ene aanvraag na de andere te lanceren. Sinds half oktober hangt er opnieuw een aanvraag uit met alweer de aanvraag voor een wolvenpark, in iets kleinere vorm. Een gekende truc die we overal zien: doe de ene aanvraag na de andere waarin telkens kleine aanpassingen van een project te zien zijn en hoop dat de omwonenden het stilaan moe worden. In D’Hoppe misrekent men zich daar toch in. Ondanks de steun die Fort in dit dossier krijgt van de lokale burgemeester Philippe Mettens (PS), blijven de mensen mobiliseren voor bezwaren en acties.

Wie mee wil helpen of een bezwaar wil tekenen kan een voorbeeld van bezwaarschrift vinden op de website van vzw Climaxi (onderaan het artikel). Bezwaren moeten ten laatste op 28/11 via mail bezorgd worden aan info@flobecq.be

Op zondag 20 juni 2021 had in Vloesberg een actie plaats om het D’Hoppebos te redden. Meer dan 400 mensen kwamen samen om zich te uiten tegen de plannen om er een wolvenpark te realiseren. Met een optocht rond het centrum van D’Hoppe maakten ze hun ongenoegen duidelijk.

De familie Fort heeft plannen om een wolvenpark te installeren in het D’Hoppebos, op de rand van het bronbos Brakelbos. Ondanks negatieve adviezen van o.m. ANB en DNF, verleende het gemeentebestuur van Vloesberg vergunning voor de eerste vakantiehuizen. In totaal zouden er twintig vakantiehuizen komen, inclusief een parking voor vijfhonderd parkeerplaatsen voor dagjestoeristen, allemaal tot op 50 meter van het Europees beschermde Natura 2000. Door de opkomst is het duidelijk dat mensen uit de regio daarmee niet opgezet zijn.

Climaxi en ’t Uilekot zijn niet tegen de toeristische ontwikkeling van D’ Hoppe, maar die zou wel op een duurzame manier en op schaal van de lokaliteit moeten gebeuren. Met de plannen die nu voor liggen, zal het dorp worden platgewalst door een commercieel toerisme met een vernietigende impact op de natuur.

In het d’Hoppebos wil de familie Fort in samenwerking met gemeente Vloesberg een wolvenpark realiseren. Dat vormt een bedreiging voor de bossengordel van NATURA 2000. Climaxi vzw, ’t Uilekot vzw, … en ongeveer 2000 anderen tekenden onlangs bezwaar aan. Het Pottelbergbos of D’Hoppebos is een bos vlakbij d’Hoppe in het Waalse Vloesberg in Henegouwen, op de grens met de Vlaamse Ardennen (Zuid-Oost-Vlaanderen).

Het zal niet de laatste actie zijn om het D’Hoppebos te redden. Financiële bijdrages zijn nog steeds welkom op reknr. BE40 0016 3236 1163 van vzw Climaxi. Een beroep kost namelijk €25 per persoon. Bovendien zijn er nog wat kosten (bvb. drukwerk) van de voorbije manifestatie en andere acties.

De Oost-Vlaamse N42 is al veertig jaar voorwerp van discussie. De overheid wil het aantal rijstroken in Oosterzele-Wetteren verdubbelen van twee naar vier en wenst een lokale omleiding te realiseren in Herzele (Sint-Lievens-Esse). Voor dit laatste kreeg zij een bouwvergunning. Die werd nu door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVBB) vernietigd. Net zoals bij het dossier Ineos en Antwerpse Ring reageert de Raad op de niet correcte toepassing van de Milieu-Effecten-Rapport wetgeving.

In heel wat Vlaamse dossiers komen de overheid en andere initiatiefnemers af met verouderde Milieu-Effecten-Rapporten of probeert men projecten in stukjes te realiseren om de wetgeving te ontwijken. De RVBB weigert deze trucjes steeds meer en dringt er ook in het dossier van de N42 op aan dat er een vergunning gevraagd wordt en een rapport gemaakt wordt over de volledige aanleg van de weg: van Geraardsbergen tot en met Wetteren.

Wat de N42 betreft deelde men het traject op in drie stukken: een vak Oosterzele-Wetteren waar men via een Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) probeert om een nieuw tracé aan te leggen op vier rijstroken. In Herzele probeert men een omleiding te realiseren en in Geraardsbergen (waar het grootste aantal ongevallen geregistreerd wordt) weet men niet goed wat met de weg aan te vangen. Tegelijkertijd schreeuwde de overheid van de daken dat het om één dossier ging dat een nieuwe verbinding tussen de E40 en Wallonië wou realiseren.

Het stuk in Herzele geeft al jarenlang aanleiding tot acties voor en tegen, met buurtbewoners in twee verschillende kampen. De milieubeweging heeft samen met de voortrekkers vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot altijd gekozen voor een verbetering van de bestaande weg. De buurtbewoners en milieubeweging die zich tegen de nieuwe baan keren, pleitten al een paar jaar voor een compromis waarbij de bestaande weg verbeterd wordt en fietsers, tractoren en andere afgeleid worden naar een nieuwe route.

Het dossier werd een opeenstapeling van procedurefouten, waarbij de werken regelmatig stil gelegd werden.

De RVBB ging nu in op het verzoek van een aantal buurtbewoners om de bouwvergunning voor de nieuwe baan te vernietigen. vzw ’t Uilekot en vzw Climaxi dienden ook een dossier binnen. Dit werd evenwel niet behandeld, omdat de RVBB van bij het eerste aangebrachte argument van de buurtbewoners de vernietiging uitsprak. De RVBB stelt duidelijk dat de weg in één geheel moet bekeken worden en dat er een navenant Milieu-Effecten-Rapport moet opgemaakt worden.

vzw Climaxi wijst erop dat de Vlaamse Overheid en andere projectindieners zich door het in stukken hakken van dossiers voortdurend in moeilijkheden werken: “Laat het nu eens duidelijk zijn dat dat niet hoort. De Vlaamse Regering denkt er aan de mogelijkheid om te procederen door burgers en verenigingen aan banden te leggen, maar zou zich beter aanpassen aan de rechtspraak door verschillende rechterlijke overheden, die projecten als een geheel willen behandeld zien. De overheid moet zijn huiswerk leren grondig te doen in plaats van zich boven de eigen wetten te stellen.”

De buurtbewoners en Climaxi zeggen ook dat er nu dringend werk moet gemaakt worden van de veiligheid op het bestaande stuk N42. Steven De Backer“Er moeten voorlopige maatregelen genomen worden zoals beveiligen van de fietspaden, ontwikkelen van alternatieve schoolroutes, opleggen van een kilometerheffing en politiebegeleiding aan de kruispunten, want die weg is inderdaad gevaarlijk. We moeten de verrotting van het dossier een halt toeroepen. Wij vragen dat men alle partners in dit dossier samen zet om samen voor een oplossing te zorgen die gedragen is door de ganse bevolking. Een overheid moet verbinden in plaats van verdelen.”

AKTIEKOMITEE N42, vzw Climaxi en vzw ‘t Uilekot

De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert tijdens najaar 2020 en voorjaar 2021 een project van vzw Climaxi, vzw ’t Uilekot en het Gemeentebestuur Herzele rond korte keten. Men spreekt van korte keten wanneer je voeding weinig of geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg van bij de boer op je bord terecht komt. Her-culi waait vanaf eind november de huiskamer binnen via een online kookprogramma én een pop-up Streekwinkel in het centrum van Herzele.

Volgens Filip De Bodt van vzw Climaxi was het project “eigenlijk grotendeels voorzien tijdens de voorbije zomer. Het Straatje van de Vrede ging ons ‘biotoop’ zijn om er markten te organiseren. Eén daarvan was een boerenmarkt die we om de twee maanden gingen laten doorgaan in het Straatje van de Vrede of bij slecht weer in de Wattenfabriek. Corona gooide roet in het eten, maar wij zijn geen opgevers. Het tweede plan was om in de tent van ’t Uilekot elke vrijdag iets te organiseren: een boer inviteren, producten voorstellen, iets laten proeven. Vanwege het coronamaatregelen sloot de horeca opnieuw voor onbepaalde tijd en zaten wij met onze handen in het haar

Het kookprogramma werd onlangs ingeblikt en online gelanceerd met een kleine trailer die je hieronder kan bekijken. Samen met chef Hugo De Bodt van Delicieus zochten we naar recepten voor ieders beurs, die voor 90% bestaan uit lokale producten. In totaal werden er 9 recepten uitgewerkt en op film vastgelegd: 3 hapjes, 3 hoofdgerechten en 3 desserts, perfect voor een klein of groter feestje thuis, afhankelijk van de omstandigheden en het tijdstip.

Pop-up Streekwinkel

In december zal in de voormalige strijkwinkel, Groenlaan 31, een tijdelijke Streekwinkel gehuisvest zijn. In deze winkel kan je kraakverse groenten, vis, vlees, zuivel, limonades, snoep, koekjes, wijnen en ander lekkers uit Oost-Vlaanderen kopen. De openingsuren van deze pop-up streekwinkel zijn 9u tot 12u en 13u30 tot 18u30 op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Wie als producent interesse heeft om hieraan deel te nemen kan contact opnemen met vzw Climaxi via . Met deze actie willen de projectpartners producenten een plaats geven in het centrum van gemeente Herzele en een winkelmodel uittesten dat inspeelt op de trend naar gezondere en lokale voeding. Hiermee hopen we ook de decemberdagen voor velen ook wat aangenamer te maken door sociale banden te smeden en mensen kooktips te geven.

De menu’s kan je vanaf vrijdag 27 november bekijken en volgen via de Facebookpagina ‘HER-CULI’ (Herzele Culinair) of op de projectwebpagina van ’t Uilekot. Je kan er wekelijks 2 recepten vinden die gemaakt werden met Oost-Vlaamse producten. Voor de ingrediënten kan je terecht in de Streekwinkel (Groenlaan 31, Herzele) zelf. Daar kan je dan telkens ook op afspraak een kookpakket kopen (afhalen) met daarin de ingrediënten, de verschillende recepten en info over de producenten.

Op onze projectwebpagina ‘Her-Culi zal er wekelijks een nieuwe uitzending te bekijken zijn. De eerste ‘sneak peak’ kan je er alvast bekijken.

Hieronder het publicatieschema (telkens vanaf 14u) met de verschillende menu’s:

~ HAPJES/VOORGERECHTEN

* Vrijdag 27/11: Goujonettes van pladijs met tartaarsaus

* Dinsdag 01/12: Hummus van kikkererwten en okkernoten met pastinaak-chips en soldaatjes 

* Vrijdag 4/12: Wafel van rode biet met Chantilly van geitenkaas + aperitieven

~ HOOFDGERECHTEN

* Dinsdag 8/12: Garnituren bij onze hoofdgerechten: Tarte tatin van witloof, Tempura van zoete aardappel, pastinaak en soubiseaardappel 

* Vrijdag 11/12: Gebakken hondshaai

* Dinsdag 15/12: Traag gegaard buikspek met zwarte pens

* Vrijdag 18/12: Vegetarische kikkererwten/linzen balletjes + wijnen

~ DESSERTS

* Dinsdag 22/12: Crème Brulé van bloemkool met geitenmelk en Timut peper

* Vrijdag 25/12: Peer in rode wijn met advocaat

* Dinsdag 29/12: Granité van appel