Tag Archief van: Ook de afbreker bouwt op

Op 9 april 1974 werd vzw ’t Uilekot opgericht in Herzele.

Kritische jongeren scheurden zich af van de Meiclub in Borsbeke. De vzw werd een stek voor iedereen die wat kritisch naar de maatschappij kijkt en daar zonder verzuurd te zijn ook wat wil rond doen. Het werd een centrum voor muziek, literatuur, debat en kritisch denken. Tegelijkertijd is het al die tijd een café waar mensen met hun blijheid en verdriet terecht kunnen.

Heel wat initiatieven, jeugdhuizen, buurtcentra uit die periode verdwenen of zijn een onderdeeltje geworden van een gemeentebestuur. We denken daarbij aan jeugdhuizen als Jan De Lichte in Zottegem en Vroem in Herne/Geraardsbergen. Stadskranten als ‘t Klokzjiël in Ninove, waar vzw ’t Uilekot het onderschrift ‘Dweis mor Welgezindj’ (dwars maar goedgezind) aan overhield deden het licht uit. Milieugroepen sneuvelden.

Al die tijd maakte ’t Uilekot ook ruimte voor regionale initiatieven zoals Regionaal Sociaal Forum, VAKA (Vlaams Aktiekomitee Tegen Atoomwapens) Z.O.-Vlaanderen, milieugroep ZOVLAK (Zuid-Oost Vlaams Aktie Komitee) Wetswinkel, DenderAktieKomitee, Werkgroep Internationale Samenwerking en anderen. We gaven een flinke duw aan nog bestaande initiatieven: Scholierenparlement Z.O.-Vlaanderen, Aktiekomitee N42, groepen tegen kindermisbruik, vzw Climaxi (dé sociale klimaatbeweging) en veel andere initiatieven. We functioneerden zelfs een tijdje als zeefdrukkerij voor verenigingen uit de buurt.

Het verenigingsleven mag dan tanend zijn, ’t Uilekot blijft verder bestaan. Dat heeft vooral te maken met de humoristische geest en de mix van initiatieven. ’t Uilekot was nooit alleen politiek of actie, maar een centrum waar iedereen zijn plaats in heeft.

Ons café staat vol met tweedehandsboeken, we organiseerden vele auteurslezingen en maatschappelijk debat. We zijn niet alleen een trefpunt voor sociaal geëngageerden, maar ook een plaats om vriendschappen te smeden, een babbeltje te slaan of gewoon om er van de muziek te genieten. De laatste jaren herleefde de barwerking door een succesvol zomerterras en een marktcafé op woensdagvoormiddag. Op zaterdag zijn er regelmatig concerten, op zondag een maandelijks muzikaal vrij podium (Bluesy Jams) en op vrijdag kan je er lekker de week van je afschudden. 

Dat de vzw ook al vele jaren in een oude tramstatie in het centrum van Herzele huist en er zelfs een Brusselse tram voor de deur zette, geeft nog steeds een extra boost.

Tientallen anekdoten speelden zich af om en rond ’t Uilekot: toneel spelen tegen de fusies in 1974, de Vlaamse Militanten Orde (VMO-voorganger van het Vlaams Blok) die hakenkruisen kwam spuiten op de muren, zelf bereide etentjes die op de laatste moment nog klaar raakten, Lammeke Zoet tijdens de kermis, huis aan huis gaan zingen tijdens driekoningen en daar al dan niet bij afgaan, de ezel uit de kerststal van Herzele een beter plaatsje geven, een hilarische opening van het Herzeelse gemeentehuis, De Grote Iejzelse Konferensje, Jeugdwerking Den Tram, Jeugdwerking ’t Muizekot, vrijwilligers die het beste van zichzelf geven om activiteiten te doen slagen, …

De werking is een sappige mix van de culturele en sociale functie, een volkshuis. Vriendschappen en liefdes werden beëindigd of gestart aan den Uilekottoog, velen engageerden zich er om van de wereld een schonere plek te maken, waar verdeeldheid geen kans krijgt en solidariteit op de voorgrond staat.  

’t Uilekot timmert graag verder aan de maatschappelijke weg en heet daarom vrijwilligers welkom. De individualisering en verzuring van onze maatschappij verdeelt mensen en zet ze alleen. We zijn een huis van ‘menselijkheid’ en kritisch denken.

En we zullen dat ook blijven zijn, hoe rechts of extreem-rechts een maatschappij kan worden. Ondanks elk mogelijk fake-nieuws, zwarte zondagen of kromme vrijdagen!

De vzw viert zijn vijftig jaar met een feestprogramma. De eerste activiteit van dit feestjaar was het concert van Jan De Wilde (zelf 80 jaar) in De Steenoven. En dan was er ook nog Boekmei (Goed Geboekt) op 1 mei, Tramrock op zaterdag 11.05. Er volgt nog een feestelijke avondmarkt op vrijdag 5 juli, een expo en fuif op zondag 1 september en we laten nieuwe t-shirts drukken.

Wil je ons helpen dweis (dwars) maar welgezind te blijven? Je kan lid worden van de vzw (lees meer hier) of jou engageren als vrijwilliger (barwerking, activiteiten binnen en buitenshuis, artikels schrijven, jou engageren tijdens interne vergaderingen of als vertegenwoordiger in een adviesraad, tuinwerk doen op vrijdagnamiddag, maandelijks op zaterdagvoor- of namiddag de winkel Eco & Fair openhouden,…

En uiteraard kan je ook iets komen drinken in ons boekencafé. Vrijwilligers houden het open op woensdag van 9u – 13u, vrijdag vanaf 18u, zaterdag vanaf 20u en op zondag van 18u – 21u (zomermaanden 22u). Je kan ons ook volgen via sociale media: Facebook en Instagram.

De discussie rond de subsidiëring van het sociaal werk in Denderleeuw raakt de fundamenten van onze democratie. Het CD&V-Vooruit-GROEN gemeentebestuur wil er de subsidies van de vzw SAAMO afschaffen. Het is de derde keer dat men zoiets probeert in de Denderstreek. Nu gaat het evenwel om progressieve partijen die moeilijk overweg kunnen met de onafhankelijkheid van het sociaal werk. 

In 2013 werd in Herzele een eerste poging gedaan om subsidies voor verenigingen aan te pakken. De nieuwe N-VA-Open-VLD coalitie sprak over een ‘tabula rasa’ in het subsidiebeleid: De toenmalige N-VA-schepen Neirynck zei “We moeten bezuinigen en gaan de subsidies herdenken. Maar het kan goed zijn dat sommigen meer krijgen.” Onder impuls van vzw ’t Uilekot kwam het verenigingsleven in actie. Het gemeentebestuur kreeg een paar honderd postkaarten in de bus en tientallen verenigingen (van vissersclub over Natuurpunt, vrouwenorganisaties en vzw ’t Uilekot) woonden de gemeenteraad bij. Van buitenaf kwam er massale steun van socio-culturele werkers en professoren. De coalitie trok de maatregel terug en het subsidiesysteem bleef tot op vandaag onveranderd, ondanks de herhaalde pogingen van de lokale N-VA om verenigingen als ‘subsidieslurpers’ af te schilderen. Ietwat verwonderlijk dat een politieke partij, die zelf massaal overheidssubsidies opstrijkt zich daartoe leent. Vzw ’t Uilekot verloor ook nationaal zijn subsidies en draait nu zelfstandig op giften, lidgelden en de eigen barwerking. 

Aalst

In 2019 was het aan de stad Aalst om verenigingen aan te pakken. Onder leiding van N-VA-OCMW-voorzitter Sarah Smeyers zegde het OCMW (N-VA/Open-VLD en CD&V) het contract op met vier verenigingen: Schulden op Schoolvzw ParolSteunpunt Welzijn en ’t Nest. In sommige van die organisaties waren mensen actief die behoorden tot andere politieke strekkingen of redelijk kritisch stonden tegenover het stadsbestuur. Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) liet in het Nieuwsblad optekenen dat er projecten gezocht worden “die ons beleid echt ondersteunen”. 

Ondanks een woelige gemeenteraad kwam de stad niet op haar beslissing terug. Dat het socio-cultureel werk niet volledig solidair was deed er geen deugd aan: sommige organisaties namen met plezier de extra-centen die ze daardoor kregen in ontvangst. Parol, een buurtwerk op de kwetsbare Aalsterse rechteroever sloot de deuren. Anderen krompen hun werking in of vonden nieuwe sponsors.

Denderleeuw

Een paar weken geleden luidde de noodklok in Denderleeuw: de stad (CD&V, Vooruit en GROEN-meerderheid) zegde het contract met vzw SAAMO op. Er werd, net als op de andere plaatsen, respect betoond voor de jarenlange werking met o.m. Buurthuis Palaver. Maar, de laatste jaren liep het mis, zegt Vooruit-burgemeester Jo Fonck op TV-Oost: “We zaten niet altijd op dezelfde golflengte met SAAMO”. Tegelijkertijd zegt men nog tot een oplossing te willen komen. GROEN nam alvast een wending en CD&V minister Dalle (o.m. armoedesbestrijding) vroeg de gemeente de beslissing te herzien. Dat zorgde dan opnieuw voor irritatie bij de lokale politici, die vinden dat de minister dan ook maar zijn portefeuille moet opendoen. 

Denderfonds

De Vlaamse regering maakte na een zoveelste zwarte zondag in 2019 4 miljoen € extra vrij voor DenderleeuwGeraardsbergenNinove en Zottegem. Daarmee moesten die steden de strijd aanbinden met armoede en inzetten op de integratie van nieuwkomers. Dat N-VA-minister Diependaele ook het eerder welvarend Zottegem aan boord hees, wekte bij velen verwondering op. Denderleeuw recupereerde met dit geld een deel van de lonen van de opbouwwerkers en de inrichting van buurthuis De Palaver en besteedde het geld deels goed, maar hoeft dan ook niet zo hoog van de toren te blazen rond de werking van SAAMO. Anderen voelden zich vrijer in de besteding van de zwarte-zondag-centen: Geraardsbergen betaalde er zijn ambtenaren voor stadsontwikkeling mee en Ninove gebruikte de centen deels voor camera’s en de kosten van de politiezone.  Zottegem trok geld uit voor parkings in het centrum van de stad, kwestie van een sterk ‘sociaal beleid’ voor de automobilist op te zetten.

Extreem-rechts

Dat heel wat politici in de streek de wind van extreem-rechts in de nek voelen is een feit: daags na de beslissing rond SAAMO kraaide de lokale VB-er Kristof Slagmulder victorie in een ondertussen verdwenen facebookbericht. In Ninove en Denderleeuw haalt het VB respectievelijk 40 en 26% van de stemmen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat het niet makkelijk besturen is in relatief kleine steden en gemeenten die zonder veel hulp een grootstedelijke problematiek moeten oplossen is evenzeer een feit. Dat politici hierdoor opgejaagd worden, hun centen naar goeddunken gebruiken voor projecten die sociaal weinig aan de dijk brengen en dan maar uithalen naar verenigingen, is niet meer zo logisch: 10,1% van de kinderen groeit op in armoede te Aalst, 9,2% in Denderleeuw, in Geraardsbergen 21,2% en in Ninove 13,4%. Daar zit het probleem en dat probleem kan je alleen oplossen door specialisten in het opbouwwerk, die desnoods ook maar af en toe eens tegen de schenen moeten schoppen. Dat geeft de zuurstof in een maatschappij. Ik heb zelf meermaals gezien hoe inert gemeentebesturen zijn en ben er van overtuigd dat ze zeker niet zelf van opbouwwerker moeten gaan spelen.

Trend

Uiteraard past het ‘temmen’ van verenigingen en kritische stemmen binnen het actueel antidemocratisch pleidooi van sommigen. Voor je mening uitkomen is niet meer populair. Mensen die hun arbeidsrechten verdedigen bij Delhaizekrijgen deurwaarders met boetes aan huis. Méér en méér bouwpromotoren of industriëlen kiezen voor de rechtstreekse juridische aanval op kritische stemmen. Op een week tijd kreeg vzw Climaxi een minister over zich rond het PFAS-schandaal en het VOKA rond de N60 in RonseDat de Vlaamse overheid hierbij haar eigen bezwaarschriften financiert is hemeltergend. Climaxi bijvoorbeeld ontving in 2022 144.678 euro aan subsidies van de Vlaamse Overheid. Om de plannen van diezelfde overheid vervolgens te dwarsbomen…” Men zou soms maar al te graag critici het zwijgen opleggen.

Daarom is de beslissing die Denderleeuw de komende dagen neemt zo belangrijk: dit gaat niet over couscous of frieten, maar over het recht om je werking inhoudelijk onafhankelijk uit te voeren, om de essentie van het socio-cultureel werk. Dat dwingt ons als collega’s en sympathisanten om met hand en tand te vechten voor iedereen die op dat vlak in de penarie komt te zitten. Dat dwingt het gemeentebestuur van Denderleeuw om ook die kant van het verhaal in overweging te nemen. Kritiek is positief en zou de overheid moeten aanzetten tot nadenken. “Ook de afbreker bouwt op” schreef Louis Paul Boon.

Filip De Bodt

26 streekgenoten en sympathisanten namen in elk geval al het initiatief voor volgende oproep:

Wij, ondergetekenden, vernamen dat het Gemeentebestuur van Denderleeuw zijn samenwerking met SAAMO zou stopzetten. Aan de basis daarvan liggen, zegt men, een aantal verschillen in benaderingen en communicatie.

Als bewoners van of mensen die werkzaam zijn in de Denderstreek willen we benadrukken dat SAAMO goed werk doet.  Wij vinden dat het socio-cultureel werk een onafhankelijke positie moet innemen tegenover de overheid. Socio-cultureel werkers zijn geen onderaannemers van het beleid.

Wij horen dat het Gemeentebestuur de sociale taken van deze organisatie wil overnemen, maar denken dat armoedebestrijding en integratie specialistenwerk is. We beschouwen dit als een verdere afbraak van de sociale dienstverlening in onze streek.

Wij willen het Gemeentebestuur dan ook vragen om deze beslissing te herzien.

Dominique Willaert (Gent, auteur, werkend aan een boek over de Denderstreek)

Filip De Bodt (Herzele, vzw Climaxi)

Sarah Hutse (Herzele, vzw ’t Uilekot)

Johan Dumortier (Denderleeuw, vakbondssecretaris BBTK-ABVV)

Vanessa Finjaer (Denderleeuw, ABVV-afgevaardigde)

Denoix Kerger (Gent, docent socio-cultureel werk Artevelde Hogeschool)

Bart De Durpel (Herzele, LEEF!)

Marnix Schollaert (Herzele, GROEN)

Paul Haustraete (Gemeenteraadslid LEEF!&GROEN-Herzele)

Marnix Schollaert (GROEN-Herzele)

Hilde Fonck (Herzele, gepensioneerd leerkracht KA Denderleeuw)

Geert Van Waeyenberghe (Zottegem, Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst voor Vooruit!)

Lieven De Pril (vrijwilliger en auteur over armoedebestrijding, actief in Welzijnsschakel Lede en Erpe-Mere)

Ben Deckers (Herzele)

Michelle Van Impe (Ex-opbouwwerker bij Saamo in Denderleeuw en bewegingsmedewerker vzw Climaxi)

Ludo Segers (Puurs)

Pascal De Decker (Fac. Architectuur KU Leuven)

Ico Maly (auteur)

Katrien Van Poeck ((Prof. Politieke Wetenschappen Ugent)

Katrien Neyt (ABVV-Oost-Vlaanderen)

Prof. Dr. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis, Centre for Urban Research)

Alexander Van Ransbeeck (Voorzitter PVDA Aalst)

Catalina Antoneanu (Denderleeuw)

Michel Markey (Haaltert)

Hugo Matthieu (Aalst, voormalig BBTK-delegué)

Sarah De Bruecker (medewerker bbtk en actief in groen Aalst)

Zich aansluiten kan via een mail naar info@climaxi.be

Tag Archief van: Ook de afbreker bouwt op

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op